Kristdala Multicenter är en förstudie för att skapa en unik och flexibel byggnad för kultur, idrott, restaurang och handel i Kristdala. 

Idrott & kultur

Nya arbetstillfällen

Låga driftskostnader

Energisnålt

Tillgänglighetsanpassat

Bakgrund

Arbetet med Kristdala Multicenter påbörjades 2021 med Fredrik ”Bandyfredde” Nilsson som initiativtagare. Grunden i projektet är att den nuvarande sporthallen är för liten.

Smålands Innebandyförbund ger dispens angående spelplanen på herrsidan för division fyra och tre och på damsidan för division två. IF Ariels herrlag är ett topplag i division tre och avancemang till division två innebär att hallen inte får dispens.

Hallen får dessutom endast inrymma max 150 personer vilket innefattar spelare, ledare, domare, funktionärer och åskådare. Publikkapaciteten är därmed låg vilket genererar låga intäkter från inträde och kiosk vid match. I Kristdala saknas en publik lokal för större evenemang utan restriktioner.

Redan 2007 har visionsarbete om en större hall gjorts vilket ledde till en mindre ombyggnad av befintlig hall. Arbetet skapade dock inte rätt förutsättningar för IF Ariels innebandysektion. Sedan 2022 arbetar en mindre arbetsgrupp vidare med visionen om en sporthall med godkända mått tillsammans med Tengbom arkitekter.

Förstudien ska utreda läge, volym, innehåll och kostnad för ett multicenter.

Följande mål ska uppfyllas:

Processbeskrivning

Tengbom arkitektbyrås beskrivning av processen från analys till färdigt multicenter.

Analys & workshop

Vision, idé & innehåll

Programskiss

Detaljplan & bygglov

Projektering

Upphandling & byggnation

Aktuell status

Hästhagens sporthall

Nyhetsbrev

Vill du få mer information projektet? Anmäl dig till mejllistan för nyhetsbrev så får du löpande uppdateringar om projektet.

Referensbilder för inspiration

En ny stor byggnad centralt på torget måste gestaltas med respekt för dess omgivning. Byggnaden ska med sin skala och utformning bidra till torgrummet. Den kommer att utgöra en torgets väggar och möjliggöra nya funktioner på torget. Foton ska ge inspiration till vidare arbete vad gäller byggnader och material, interiör och fasad finns i förstudien.

Ladda ner hela förstudien

Ladda ner och läs hela förstudien om Kristdala Multicenter. Förstudien var färdig i januari 2023 och är producerad av Tengbom arkitektkontor i Kalmar.

Placering

Projektet har under analysfasen undersökt flera olika placeringar för Kristdala Multicenter. Fem platser har undersökts och resultatet blev ett centralt läge där det finns flest fördelar. Efter ytterligare analyser och diskussioner med fastighetsägare inom läge A så har fastighetsägaren till Malghult 2:305 visat fortsatt intresse för utveckling.

Fördelar med Malghult 2:305

Vår idé

Sporthall

Sporthall med godkända mått, läktare med plats för 500, omklädningsrum, förråd & kontor.

Restaurang

Café och restaurang med kök med ingång utifrån och från entrén/lobbyn.

Butik

Butiksyta med lagerutrymme samt inlastning på baksidan.

Gym/relax

Arbetsgruppen för diskussioner med Kristdala Styrketräningsklubb ett nytt gym i multicentret.

Lägenheter

I förstudien finns 450 kvm yta för föreningslokaler och mötesrum. Denna yta ska omarbetas till bostäder för att öka den ekonomiska bärigheten.

Arkitektfirma

Sponsor

Bardic Design

Få information om projektet!

Anmäl dig till vår mejllista så får du löpande uppdateringar om projektet via nyhetsbrev: